KlimaatbosLeon

Heb je ideeen om het Utrechts klimaatbos in León Nicaragua breder bekend te maken? Of wil je chocolade proeven die boeren in León hebben geteeld en Chocolatemakers hebben geproduceerd?

Kom dan om 13.00 uur naar de Winterkas en ga in gesprek met Roland Pereboom van het Milieu Centrum Utrecht.

 

De gemeente Utrecht werkt vanaf 2009 met de Stichting Vriendschapsband Utrecht-León in Nicaragua en Stichting Milieucentrum Utrecht aan de aanplant van een zogenaamd Klimaatbos in León. Inmiddels zijn 400.000 bomen geplant op 4 km2 aan losse percelen grond. Dit is wereldwijd één van de vijf projecten waarbij de lokale bevolking nieuw bos aanplant en werkt aan binding van het broeikasgas CO2.