Toekomstatelier_Kosmo the Recyclenaut

Versnel Duurzaamheid op scholen, Lanceer Kosmo the Recyclenaut!

Wie levert de spark – het cruciale idee – om Kosmo, the Recyclenaut, een duurzaamheidsgame voor kinderen, de lucht in te schieten? Kom op 4 maart naar Toekomstatelier #6 en steek elkaar aan.

Een game is een perfecte manier om kinderen bij duurzaamheid te betrekken. Daarom heeft de HKU de installatie Kosmo, the Recyclenaut gecreëerd. Deze game stimuleert kinderen hun afval in de juiste bak te gooien, zodat het makkelijker kan worden gerecycled. De game helpt ook de ouders erbij te betrekken. Zie hier voor meer informatie over Kosmo.

Kosmo is een prototype dat met enkele verbeteringen direct gelanceerd kan worden. We nodigen iedereen die mee wil denken over de didactische, game-technische en commerciële ontwikkeling van Kosmo uit om deel te nemen aan het eerstvolgende toekomstatelier Duurzaam Utrecht.

In het atelier werken we, na een korte uitleg over de werking van de installatie, op basis van jullie creativiteit en ervaring aan:
1.) Ideeën voor technische en didactische verbeteringen voordat Kosmo in gebruik kan worden genomen.
2.) Mogelijkheden voor vermarkting van Kosmo om deze op scholen en andere educatieve plaatsen uit te zetten.

Goede ideeën en zin om mee te werken aan de ontwikkeling van Kosmo? Meld je hier aan.

Het project GAIA van de gemeente Utrecht werkt o.a aan het versterken van de bewustwording en het vergroten van het aantal deelnemers in duurzaamheid.

Dit doet zij door de vele lokale millenniuminitiatieven met elkaar te verbinden om zo gezamenlijk effectiever te zijn. De toekomstateliers zijn een goed instrument om ideeën/initiatieven uit de stad op te halen en instellingen/ondernemers/bewoners en de gemeente samen te laten werken. Inmiddels zijn er al vijf bijeenkomsten georganiseerd, de zesde zal plaatsvinden in De Winterkas.