Magda Smink

Nederland loopt ver achter bij andere Europese landen wat betreft de productie van duurzame energie. Waarom gaat de energietransitie in Nederland zo langzaam? Magda Smink onderzoekt wat de rol is van bedrijven met grote fossiele energiebelangen: denk aan aardgas, kolencentrales, olieraffinaderijen en de energie-intensieve industrie.

 

In deze lezing laat Magda Smink zien hoe oliebedrijven reageerden op het plan om biobrandstoffen bij te mengen in autobrandstoffen, iets waar zij niet enthousiast over waren. Met welke argumenten wisten oliebedrijven de bijmenging van biobrandstoffen te beperken? Tot slot geeft de presentatie tips over hoe jij zelf lobbytaal kan herkennen en ontcijferen.

 

Magda Smink werkt als promovendus bij het Copernicus Instituut van de Universiteit Utrecht. In haar onderzoek kijkt zij met een politieke bril naar veranderingsprocessen. Zij zal dit jaar haar proefschrift over de rol van gevestigde belangen in de Nederlandse energietransitie afronden. Voordat zij aan haar promotie begon haalde zij haar master in Sustainable Development aan de UU en haar bachelor Internationale Betrekkingen aan de RUG.