Ties Mouwen_3

Een duurzame maatschappij creëer je met z’n allen. Daarom moet ook iedereen de juiste kennis en vaardigheden bezitten. Er wordt al langer gepleit om het onderwijssysteem aan te wenden en als motor te gebruiken voor een dergelijke bewustzijns-transitie. Ties investeert vanwege het grote belang hiervan voor de samenleving veel van zijn tijd in onderwijs. Hij staat vaak voor de klas, ontwikkelt onderwijsprogramma’s en is betrokken bij een politieke lobby waarin om meer duurzaamheid in het onderwijs gevraagd wordt. Tijdens deze lezing zal er voornamelijk op interactieve wijze gezamenlijk opzoek worden gegaan naar onze idealen voor onderwijs.

 

Ties Mouwen is Jongerenvertegenwoordiger naar de Verenigde Naties op het gebied van duurzame ontwikkeling. Hiervoor zoekt hij continue jongeren op en blijft met hen in gesprek over hun idealen. Hij blogt, spreekt en geeft gastlessen op middelbare scholen en universiteiten.